شرکت اکاتورک اسپانسر سودنور باسانچی قهرمان مسابقات کیک بوکسینگ از مالزی و ایتالیا

سودنور در مسابقات مویتای قهرمانی جوانان جهان با پیشرفت چشمگیری در مسابقات کیک بوکسینگ و موی تای که تحت حمایت ما شرکت کرده بود، در وزن 57 کیلوگرم از رقبای خود پیشی گرفت و مقام اول را به خود اختصاص داد. سپس ملی پوش کشورمان که در مسابقات جهانی کیک بوکسینگ جوانان که در شهر جسلوی ایتالیا برگزار شد به نمایندگی از ترکیه در آییلدیزلی حضور داشت، بار دیگر باعث افتخار ما و کشورمان شد که قهرمان جهان شدیم