نت تری مارکت در شیکاگو

نت تری مارکت با اتحادیه اتاق‌ها و بورس‌های کالای ترکیه قرارداد امضا کرد. نتتری با همکاری و وزارت بازرگانی با قراردادی امضا شده به فعالیت خود ادامه داد و شعبه ای را در مرکز خرید شیکاگو افتتاح کرد و شروع به فعالیت در ایالات متحده  یکی از بزرگترین بازارهای جهان کرد. ابراهیم شاه اوغلو بنیانگذار نتتری مارکت گفت که پس از شیکاگو قصد دارد در نیویورک و بوستون نیزبه فعالیت خود ادامه دهد