نت تری مارکت عضو جدید در تکنوپارک

شرکت دیجیتال و فناوری نت تری مارکت فرایند در خواست و ارزیابی را در تکنوپارک شهر زونگولداک را تکمیل و به آن ملحق شد. پس از مراسم امضای قرارداد، پلتفرم دیجیتال نت تری مارکت حمایت زیادی در تحقیق توسعه و نو آوری در بخش محصولات چوبی و جنگلی را همراه با تکنوپارک افزایش خواهد داد

nettreemarket.com