…باکاد در سفر به انکارا

ابراهیم شاه اوغلو رئیس و موسس اتحایه چوب فروشان منطقه دریای سیاه ترکیه( باکاد) در سفر به انکارا در جلسه ای برای حل مشکلات این اتحادیه با وزیر و معاون سابق انرژی و منابع طبییعی دیدار کرد. و راهکارهای حل این مشکلات در میان گذاشته شد و با همکاری و هم فکری هر دو طرف برای بهتر کردن روابط دو جانبه با شرکت های خارجی برای تمایل به صادرات و رونق بخشیدن به صنعت چوب و جنگل داری ترکیه تفاهم نامه ای امضاء شد، و در همین جا مایل به تشکر و قدر دانی از وزیر سابق انرژی و منابع طبیعی علی رضا الابیون، و نماینده دوره بیست و چهارم ادیامان حزب عدالت و توسعه مهمت اردوغان، برای همکاری و مهمان نوازی و پزیرایی هستیم