اتحادیه چوب و روکش چوب منطقه دریای سیاه باکاد به ریاست ابراهیم شاهوغلو تأسیس شد

ابراهیم شاه اوغلو با بر عهده گرفتن ریاست اتحادیه ، اطلاعات زیر را در مورد انجمن ارائه کرد: «منطقه دریای سیاه غربی به چنین انجمنی نیاز داشت. هدف انجمن ما هدایت سازمان های فعال در زمینه محصولات جنگلی از طریق ارتباط و همکاری با نهادهای دولتی و خصوصی و ایجاد همبستگی با گرد هم آوردن تجارمان است. پس از اولین جلسه هیئت مدیره، از بخشدار و شهردار خود بازدید خواهیم کرد و به سرعت به کار خود ادامه خواهیم داد.

اسامی در هیئت مدیره انجمن: ابراهیم شاه اوغلو، راشیت کالینجیک، مهمت جان ارمیش، انگین آیدمیر، ممدوه یالچینکایا، اورهان کالفا، هاکی چلیکا